Oktatás / Education

"A magyarországi művésztelepek és a szimpozionok kísérletező, értékteremtő tevékenysége a műhelyeket létrehozó mesterek kultúrateremtő elkötelezettségének következményeként számos esetben összekapcsolódott a művészetoktatás megújításának szándékával... 

A hallgatók elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával, komplex módon sajátítják el környezetük alakításának lehetőségeit, a plasztikai–építészeti–táji terek alakításának törvényszerűségeit. Az átfogó képzés alatt egyrészt képessé válnak téri környezetük értő tolmácsolására a tanításban, másrészt tudásuk a kreatív alkotószemélyiség kiművelésének eszközévé fejlődik az ismereteik alkalmazása során...

A kétezres évek indulásától alkalmanként, majd egyre gyakrabban látogattuk órai keretek között a barlanglakásokat. Ezekben az időkben az volt a cél, hogy megismertessük hallgatóinkkal a művészeti munka egy lehetséges helyszínét és az izgalmas-inspiráló koncepciót. A vidéki környezetben megélhető tájalakító művészet, a galériarendszereken kívüli lehetőség bemutatása mellett a helyspecifikus téralakítás, a negatív terek és a környezet viszonya, a hagyományos technikák alkalmazásának lehetőségei a kortárs művészet közegében témáit körbejáró program alakulásába tekinthettek be tanítványaim. Igyekeztünk minden félévben legalább egyszer kiutazni ide.

A Farkaskő NBME tereinek a különböző tantárgyak és a nyári művésztelepek befogadó helyszíneként való rendszeres használata a természetművészet specializáció elindulásával kezdődött. Erőss István tanszékvezető intézményünkbe kerülése 2008-ban minden területen változásokat hozott. A természetművészet-oktatás egyedülálló elindítása, felépítése, működtetése az ő koncepciója alapján közös munkánk eredménye. Tapasztalatainkat egyesítve, az egyesületi adottságokat használva elindult az oktatási program kialakítása és ennek részeként a természetművészeti szimpozionok megrendezése. Erőss István kapcsolatait felhasználva már 2009-ben szimpoziont szerveztünk Noszvajon, a művésztelep tereit használva.

A természeti környezetben megbújó, az egyesület által gondozott terület, a tájplasztika külső és belső formái, a kert kínálták a keretet és inspirációt a szimpozionon születő alkotások számára. Elsősorban a természetes adottságokat használó alkotások helyszínen található alapanyagokból történő készítésére vártuk a résztvevőket." (Balázs Péter)

© Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület, 2023 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!