Adatvédelmi tájékoztató / Privacy notice

Ha szolgáltatást rendel meg tőlünk, azzal hozzájárul megadott személyes adatainak kezeléséhez. Adatait bizalmasan kezeljük, a hatóság számára történő, jogszabályban előírt adatszolgáltatáson kívül harmadik félnek nem adjuk át. Így az Ön adatai biztonságban vannak nálunk. Erről az alábbiakban részletesen tájékozódhat.

By ordering a service from us, you consent to the processing of your personal data. Your data will be treated confidentially and will not be passed on to third parties in other cases than the provision of data to authorities as required by law. So your data is safe with us. You can find out more about this below.

Az adatkezelő adatai: Horváth Ottó elnök (telefon: 06-31-785-2855) és dr. Balázs Péter alelnök (telefon: 06-30-376-8262), e-mail: pocemgalery@gmail.com, cím: 3325 Noszvaj, Kossuth út 34.
Data of the data controller: Ottó Horváth (+36317852855) and Péter Balázs (+36303768262), e-mail: pocemgalery@gmail.com, H-3325 Noszvaj, Kossuth út 34., Hungary

Az adatkezelés célja: Öntől valamely szolgáltatás megrendelése során nevét/cégnevét (cég esetén a kapcsolattartó nevét is), számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kérjük el, ezekre az adatokra az Önnel való kapcsolatfelvétel, a megrendeléssel létrejövő szerződéskötés és a megrendelés nyilvántartása céljából van szükségünk. Hírlevelet, marketinglevelet nem küldünk, ilyen célú telefonos megkereséseket nem kezdeményezünk.
Purpose of data processing: When ordering a service, we ask for your name/company name (in the case of a company, the name of the contact person, too), invoicing address, telephone number and e-mail address. Such data are needed for contacting you, concluding a contract with you and registering your order. We do not send newsletters or marketing letters, and we do not initiate phone calls for such a purpose.

Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR)
Legal base: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR)

Az érintett személyes adatainak kategóriái: az adatkezelés általában megrendelőink nevére/cégnevére (cég esetén a kapcsolattartó nevére), számlázási címére, telefonszámára és e-mail címére terjed ki a fentiek szerint. Programjaink résztvevőitől a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges, a fentiekben említett személyes adatokon túl semmilyen további személyes adatot nem gyűjtünk.
Categories of the data subject's personal data: data processing usually covers the name/company name of our customers (in the case of a company, it would include the name of the contact person, too), invoicing address, phone number and e-mail address as above. Apart from the personal data required for ordering our services from the participants of our programmes, we do not collect any other personal data.

Az adatkezelés ideje: megrendelőink nevét/cégnevét és számlázási címét nyilvántartásunkban 6 évig tároljuk. Megrendelőink telefonszámát és e-mail címét, céges megrendelés esetén a kapcsolattartó nevét 6 hónapig tároljuk.
Duration of the data processing: we store the names/company names and invoicing addresses of our customers in our records for 6 years. We store the phone number and e-mail address of our customers and, in the case of a company, the name of the contact person for 6 months.

Az adatfeldolgozók kategóriái: az Önök által megadott adatokat a fent megjelölt adatkezelőn és a jogszabály által erre jogosított hatóságokon kívül más személy nem ismerheti meg.
Categories of data processors: the data you provide may not be disclosed to anyone other than the data controller indicated above and the authorities duly authorised by law.

Az érintettek jogai, az adatszolgáltatás megtagadásának következményei: Ön bármikor kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az említett személyes adatok kezelése ellen, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul. Azonban szolgáltatásaink általános igénybe vételének és a megrendeléssel létrejövő szerződéskötésnek előfeltétele az Ön nevének/cégnevének (cég esetén kapcsolattartójának), számlázási címének, e-mail címének és telefonszámának a megadása. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a megrendelés nem jön létre, és az érintett szolgáltatások nem vehetők igénybe.
Rights of data subjects, consequences of a refusal to provide the data: you may request access to, and rectification, erasure or restriction of the processing of personal data concerning you at any time. You may also object to the processing of such personal data if the processing is based on Article 6(1) (a) of the GDPR. However, in order to use our services in general and to conclude a contract with us by ordering our services, it is necessary to provide your name/company name (in case of a company, that of the contact person), invoicing address, e-mail address and telephone number. Failure to provide data will result in the order becoming invalid and the affected services unavailable.

Jogorvoslat: ha Ön úgy véli, hogy személyes adatai általunk történő kezelése kifogásolható, akkor Ön jogosult adatai kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).
Legal redress: if you believe that the processing of your personal data by us is objectionable, you have the right to file a complaint regarding the processing of your data to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

© Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület, 2023 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!